Wolontariat

SZKOLNY WOLONTARIAT ORAZ SZKOLNE KOŁO CARITAS

  W naszej szkole od  wielu lat aktywnie działa wolontariat, a od roku 2010 jesteśmy również jednym z oddziałów Szkolnych Kół Caritas Archidiecezji Wrocławskiej.

  We wrześniu każdego roku szkolnego Szkolny Wolontariat we współpracy ze Szkolnym Kołem Caritas prowadzi akcję promocyjną, mającą na celu rozpowszechnianie wśród młodzieży działań charytatywnych oraz zachęcanie do współpracy z wieloma fundacjami i instytucjami społecznymi. W tym czasie staramy się także dostrzec uczniów naszej szkoły, którzy znajdują się  w trudnej sytuacji rodzinnej lub materialnej.
  W naszych działaniach staramy się wspierać nie tylko naszych szkolnych kolegów i koleżanki, ich rodziny i znajomych, lecz także inne osoby, które potrzebują pomocy oraz zwierzęta. Dbamy również o opuszczone groby na pobliskim cmentarzu.

 
Regularnie bierzemy aktywny udział w następujących wydarzeniach:

 • Zbiórka krwi  Podziel się
 • Zbiórka drobnych monet  Góra Grosza
 • Sprzątanie cmentarza przy ul. Bujwida Akcja Znicz
 • Zabawy ruchowe dla dzieci z Placówki Wielofunkcyjnej Dziecięcy Dom przy ul. Parkowej
 • Zbiórka karmy, gazet, koców dla bezpańskich zwierząt Pomóż zwierzakom przetrwać zimę
 • Nasza Paka
 • Kiermasze świąteczne
 • Świąteczna szkolna zbiórka żywności
 • Zewnętrzne zbiórki żywności org. przez Caritas i Banki Żywności
 • Zbiórka plastikowych nakrętek
 • Konkurs samorządowy Ośmiu Wspaniałych

Zawsze jesteśmy gotowi, by nieść pomoc potrzebującym!

W roku szkolnym 2021/2022 zebrania Szkolnego Wolontariatu odbywają się w każdy czwartek po 4-tej lekcji o godz. 11.00 w s.200.

 

Zapraszamy do współpracy wszystkich chętnych, bo przecież fajnie jest pomagać innym!

Opiekun Szkolnego Wolontariatu

oraz Szkolnego Koła Caritas

Magdalena Mastyna