Stypendia szkolne

Stypendia/ zasiłki szkolne - termin składania wniosków: do 15.09.

Rodziców nowych uczniów z orzeczeniami proszę o zapoznanie się z informacjami o wyprawce szkolnej oraz o zbieranie faktur za podręczniki (termin składania wniosków w II LO- do 15.09).

Informacje o stypendiach  w załącznikach.