Baza sportowa

         Szkoła dysponuje bardzo dobrą bazą sportową, z której korzystają uczniowie zarówno klas profilowanych jak również klas sportowych. Położenie szkoły w rozległym Parku Szczytnickim na urokliwej wielkiej Wyspie Szczytnickiej sprzyja także prowadzeniu zajęć przez nauczycieli wychowania fizycznego w korzystnych bardzo urozmaiconych warunkach naturalnych; nadodrzańskich wałach, plaży i terenach kapieliska "Morskiego Oka", kompleksie Wzgórza Kilimandżaro, oraz szczodrze zalesionych terenach i alejkach parkowych. Dobrym uzupełnieniem zajęć realizowanych w naturalnym terenie są zajęcia prowadzone na przystosowanych do gier zespołowych dwóch salach gimnastycznych ( siatkówka, koszykówka, piłka ręczna), małej sali gimnastycznej z nagłośnieniem (gimnastyka, zajęcia przy muzyce) oraz na dwóch siłowniach, z których jedna przeznaczona jest do zajęć rekreacyjnych a druga do specjalistycznego treningu siłowego. Wspaniałym uzupełnieniem szkolnych obiektów sportowych jest hala wielofunkcyjna MCS położona w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły, szkolne boisko wilelofunkcyjne, tartanowy tunel lekkoatletyczny ze skocznią do skoku w dal, tartanowy stadion lekkoatletyczny z 200-metrowa okólna bieżnią, skocznią do skoku w dal, specjalistyczną skocznią do skoku o tyczce oraz rzutnią do pchnięcia kulą.

         W II Liceum Ogólnokształcącym im. Piastów Śląskich w klasach o profilu sportowym dziewczęta i chłopcy specjalizują się w lekkoatletyce, siatkówce oraz koszykówce. Program wychowania fizycznego przewiduje od 14 do 22 godzin zajęć tygodniowo, z czego 3 godziny to typowe dla szkół średnich zajęcia w-f, pozostałe to zajęcia specjalistyczne.