ARS

ARS to rekomendowany program profilaktyczny. Co roku w klasach I zajęcia prowadzi pedagog szkolny. (r.2023 - W klasach III  warsztaty  i prelekcje prowadzą panie Koordynatorki z Sanepid).

W 2024 r. otrzymaliśmy też szereg broszur tematycznych- dostępne są w gabinecie 157 (gabinet p. Pielęgniarki).