wrocławskie poradnie

Opiniowaniem uczniów II LO oraz dodatkowym wsparciem zajmuje się Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 we Wrocławiu przy ul. Jedności Narodowej 117, tel. 71 798 68 29 (obowiązuje rejonizacja).

Wsparcie można znaleźć także w :

- Specjalistycznej Poradni Terapeutycznej (rejestracja telefonicznie w godzinach 9.00 -15.00 pod numerem:71 798 68 84 wew. 100) oraz

-  w wielu Poradniach Rodzinnych (spis w załączniku).

Pomoc ta jest bezpłatna.