zakres działań pedagoga

Pedagog szkolny Agnieszka Rybińska (gabinet nr 156, tel.wewn.140) zaprasza Uczniów i Rodziców.

Zakres działań pedagoga szkolnego w II LO -  pomoc pedagogiczna: wstępna diagnoza sytuacji wychowawczej i trudności szkolnych, działania interwencyjne w sytuacjach kryzysowych, poradnictwo dla uczniów i rodziców, współpraca z instytucjami i organizacjami, zajęcia/wyjścia edukacyjne (programy psychoedukacyjne profilaktyczne lub ogólnorozwojowe).

Zajęcia oferowane od IX 2021 r.:  Terapia pedagogiczna:  

- zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się (wspomagające rozwój pamięci, koncentracji, spostrzegawczości, trening ortografii dla każdego),

- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (dla uczniów ze stwierdzoną  dysleksją)

- zajęcia rozwijające: językowe dla uczniów dwujęzycznych

- w ramach zajęć wyrównawczych: nauka języka polskiego dla obcokrajowców

oraz

- w wyjątkowych sytuacjach: spotkania indywidualne z elementami psychoterapii (terapia krótkoterminowa skoncentrowana na rozwiązaniach, trening pewności siebie i mediacje rówieśnicze).

W przypadku uczniów zdolnych, ambitnych lub niemających jeszcze pomysłu na siebie zapraszam na konsultacje z zakresu poradnictwa/doradztwa zawodowego lub w formie tutoringu.

Terminy: – do ustalenia indywidualnie z uczniami, spotkania odbywają się po lekcjach (klasy I- we wtorki).