Informacje pedagoga

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w LO nr 2 – 2023/2024

Pomocy pedagogicznej udzielają Wychowawcy i Nauczyciele LO nr 2. Dodatkowo w gabinecie nr 156 wsparcia psychologiczno-pedagogicznego udzielają specjaliści szkolni, czyli:

- psycholog szkolny p. Ewa Druszcz

- pedagog szkolny p. Agnieszka Rybińska,

z którymi można kontaktować się osobiście, poprzez dziennik elektroniczny Librus,

 bądź telefonicznie (nr wewn. 140).

Terminy spotkań i konsultacji indywidualnych prosimy ustalać telefonicznie lub poprzez Librus.

Zapraszamy!

Pomoc jest dobrowolna i bezpłatna.