Rada Rodziców

SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW w roku szkolnym 2022/23:
 


Andrzej Lesiński - przewodniczący

Sylwia Bartoszewicz - zastępca przewodniczącego

Aldona Maziak - zastępca przewodniczącego

Magdalena Łukowska - skarbnik

Diana Kierzek - sekretarz

Mariusz Didyk - członek

Joanna Łabędzka - członek

 
Komisja Rewizyjna:
 

Patrycja Rutkowska

Anna Oleksy

Agnieszka Rasiewicz

 

Numer konta Rady Rodziców

SANTANDER Bank
11 1090 2516 0000 0001 4726 8332