Rada Rodziców

SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW w roku szkolnym 2023/24:
 


Aldona Maziak
- przewodniczący

Sylwia Bartoszewicz - zastępca przewodniczącego

Andrzej Lesiński - zastępca przewodniczącego

Magdalena Łukowska - skarbnik

Anna Oleksy - sekretarz

Radosław Musiał - członek

Joanna Łabędzka - członek

 
Komisja Rewizyjna:
 

Adam Merło

Magdalena Ćwietków

Grzegorz Ossowski

 

Numer konta Rady Rodziców

SANTANDER Bank
11 1090 2516 0000 0001 4726 8332