PROGRAM BIOBLITZ - ZAJĘCIA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO

22.05.2024r. uczniowie kl. 2J o profilu biologiczno-chemicznym uczestniczyli w zajęciach terenowych w ramach międzynarodowego programu BioBlitz. Warsztaty poświęcone były rozpoznawaniu różnorodności biologicznej na terenie Kampusu Biskupin oraz Centrum Edukacyjno-Rozwojowego w Pawłowicach.  →

Zajęcia poprowadziła mgr inż. Joanna Magiera-Dulewicz z Uniwersytetu Przyrodniczego. Pomagali jej studenci ze SKN Entomologów “Skorek”. Podczas spotkania zebraliśmy i zidentyfikowaliśmy odłowione za pomocą pułapek Barbera i czerpaka entomologicznego owady i inne schwytane organizmy. Ćwiczyliśmy czerpakowanie owadów z toni wodnej i ich odławianie za pomocą parasola entomologicznego oraz siatki „U”. Robiliśmy owadom zdjęcia i umieszczaliśmy je w elektronicznej bazie danych. Posługiwaliśmy się przy tym aplikacją Obsldentify. To był bardzo przyjemny dzień. Opiekunem uczniów była p. prof. Urszula Rafalska.