SUKCES W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE STUDIUM TALENT

Borys Czepiel, uczeń kl. 4E uzyskał tytuł Laureata w Ogólnopolskim Konkursie Studium Talent. Tytuł ten zapewnia wstęp na wybrane kierunki Politechniki Wrocławskiej z pominięciem rekrutacji. Tytuł Laureata świadczy o wielkim talencie matematycznym naszego ucznia popartym systematyczną i wytrwała pracą. Gratulujemy serdecznie Borysowi i życzymy pomyślnie zdanej matury. Sukcesem zakończył się także udział Jakuba Stefaniaka, ucznia kl. 3F  →

w Konkursie Studium Talent. Kuba otrzymał dodatkowe punkty w procesie rekrutacji na dowolny kierunek Politechniki Wrocławskiej po zdaniu matury w przyszłym roku szkolnym. Gratulujemy również Kubie sukcesu i życzymy, aby w czwartej klasie zdobył tytuł laureata. Gratulacje składamy także p. prof. Marii Babuśce uczącej obu uczniów i opiekującej się nimi w ramach przygotowań do konkursu.