ZAKOŃCZENIE NAUKI W KLASACH CZWARTYCH

26.04.2024r. uczniowie klas maturalnych zakończyli rok szkolny. Młodzież otrzymała świadectwa ukończenia szkoły średniej. Wychowawcy, dyrekcja, grono pedagogiczne i Rada Rodziców pożegnali naszych abiturientów. Teraz przed nimi egzaminy maturalne. Teraz trzymamy kciuki za ich sukcesy na egzaminie dojrzałości!❤

.