Informator dla kandydata

W załączniku przekazujemy Informator dla kandydata na temat rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024.