Świadczenie usługi dozoru i ochrony mienia budynku LO II we Wrocławiu

 

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego nr II im. Piastów Śląskich z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego we Wrocławiu kieruje zaproszenie do składania propozycji cenowej na zamówienie: Świadczenie usługi dozoru  i ochrony mienia budynku Liceum Ogólnokształcącego nr II im. Piastów Śląskich z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego we Wrocławiu w okresie od dnia 01.01.2023 r. od godz. 7.00 do dnia 31.12.2023 r. do godz. 24.00. Zamówienie przeprowadza się z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1). Wszelkie niezbędne informacje zamieszczono w BIuletynie Informacji Publicznej - https://lo2wroclaw.bip.gov.pl/publiccontracts/view/39370

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ PROPOZYCJI CENOWEJ