Kadra trenerska

Anna Kozanecka - trener koordynator, trener klasy I

Marek Adamek - trener klasy I

Dariusz Łoś - trener klasy I

William Rostek - trener klasy I

Zbigniew Stankiewicz - trener klasy I