Lata 2001 - 2010

2002-2005

We wrześniu 2001 drugie liceum odwiedził Thomas Holzapfl - nauczyciel historii i łaciny w niemieckim gimnazjum (odpowiednik liceum) w Villingen-Schwenningen. W rozmowie z Dyrektorem szkoły oraz nauczycielkami języka niemieckiego wspomniał o europejskim programie Socrates–Comenius i koordynowanym przez niego międzynarodowym projekcie szkolnym pod tytułem Nasza historia – nasze historie. Jego celem miało być ukazanie śladów oddziaływań „wielkiej” historii na losy poszczególnych jednostek i zbiorowości. Zaproszenie do projektu przyjęły już wtedy dwie szkoły z Francji, dwie z Niemiec, jedna z Włoch i jedna z Portugalii. Teraz zaproszenie skierowano do nas. Przyjęliśmy je i tak zrodziła się kilkuletnia międzynarodowa współpraca.

Zgodnie z założeniami programu współpraca trwała 3 lata (2002-2005) i przebiegała według uzgadnianego co roku harmonogramu. Sformułowanie tematu dawało szerokie możliwości jego interpretacji, toteż każda ze szkół mogła go realizować według własnego pomysłu.

W pierwszym roku projektu uczniowie II Liceum przybliżali swoją historię realizując trzy tematy: Moja ulica, Powódź – Wrocław 1997 i Moja szkoła. Wystawę na temat historii szkoły, powstałą na podstawie wspomnień absolwenta dawnej „Dwójki” – obywatela Niemiec – zorganizowano już w październiku. W kolejnych miesiącach powstały plakaty, albumy, prezentacje komputerowe i film, które zaprezentowano uczniom szkoły i goszczącym w niej gimnazjalistom w ramach Dni Otwartych w marcu 2003. Były to jednocześnie Dni Comeniusa, poświęcone propagowaniu idei projektu. Licealny korytarz zdobiły ryciny starego Wrocławia, poszczególne klasy przygotowały prezentacje na temat miast szkół partnerskich połączone z degustacją regionalnych potraw, zainteresowani historią szkoły mogli posłuchać odczytu na temat przeszłości ”Dwójki”, a nieobojętni na sztukę mogli zagłosować na jedną z prac biorących udział w konkursie plastycznym „Mój Wrocław”.

Czworo uczniów, autorów najlepszych prac, wzięło udział w międzynarodowym spotkaniu wszystkich szkół partnerskich w Perugii we Włoszech.

W październiku 2003 wrocławska „Dwójka” stała się gospodarzem spotkania koordynatorów projektu, ustalających plan działania na kolejny rok. Gościliśmy 21 zagranicznych nauczycieli. W programie pobytu znalazła się m.in. inscenizacja wrocławskiej legendy (przygotowana przez uczniów i p. Dorotę Marzyńską) w języku niemieckim, a także wycieczka krajoznawcza do fortów obronnych w Srebrnej Górze i Jaskini Niedźwiedziej.

Za temat przewodni drugiego roku projektu przyjęto Lata 60- te, które objęły życie codzienne, muzykę, teatr, modę, a także społeczność żydowską we Wrocławiu. Efekty prac zaprezentowano podczas Dni Otwartych II LO w marcu 2004 i kolejnego „Dnia Comeniusa”; m.in. film video o teatrze Jerzego Grotowskiego, prezentację komputerową o  społeczności żydowskiej we Wrocławiu, album o Czesławie Niemenie” oraz gazetę „Breslauer Nachrichten” datowaną na 10 maja 1965 roku. Największym przebojem tych dni okazał się  jednak pokaz mody lat 60-tych w autentycznych strojach z tamtych lat. W tym samym miesiącu odbyło się także spotkanie uczniów i nauczycieli w Köln/Overath w Niemczech, gdzie wszystkie szkoły zaprezentowały swoje prace.

W ostatnim roku projektu szkoły zajmowały się tematem Europa jako skrzyżowanie dróg. Powstały wówczas bardzo dojrzałe prace, jak film o łamaniu praw człowieka w Polsce w latach 1970-1990, film i album na temat islamu, wywiad z repatriantem ze Wschodu, zamieszkałym na wrocławskim Brochowie czy kalendarz z legendami regionów szkół partnerskich. Uczniowie nakręcili również dwa zabawne filmy o polskiej kuchni oraz zaprojektowali polskie euro…

Efekty prac przedstawiono na międzynarodowym spotkaniu nauczycieli i uczniów w Paryżu. Tam też podsumowano 3-letnią współpracę jako bardzo owocną i zadeklarowano ponowny udział w nowym projekcie.

 

2009-2010

Po czteroletniej przewie w roku 2009 szkoła przystąpiła do kolejnego projektu Comenius pod hasłem „Reklama”. Realizowaliśmy go przez dwa lata we współpracy ze szkołami  z Niemiec, Francji, Szwecji, Włoch i Hiszpanii.

Uczniowie tworzyli między innymi krzyżówki o krajach partnerskich, plakaty pod hasłem „Życzliwy wobec niepełnosprawnych”, reportaże o instytucjach charytatywnych we Wrocławiu, albumy kulinarne z deserami krajów partnerskich czy filmy o szkole. Spośród autorów wyłoniono grupę 10 uczniów, którzy reprezentowali szkołę na międzynarodowym spotkaniu wszystkich uczestników projektu w Evry we Francji.

W projekt zaangażowało się również wielu nauczycieli, którzy przygotowali zestaw scenariuszy lekcji dotyczących szeroko rozumianej reklamy w języku angielskim.

Wszystkie prace powstałe w ramach projektu wykonywano w języku angielskim lub niemieckim. Ich wysoka jakość artystyczna i merytoryczna była podkreślana na każdym międzynarodowym spotkaniu i nagradzana gromkimi brawami.

 

W dniach 29.09. - 03.10.2010 r. gościliśmy 18-osobową grupę nauczycieli z Niemiec, Francji, Włoch, Hiszpanii i Szwecji. Nauczyciele z wielkim uznaniem wyrażali się o szkole, a zwłaszcza o młodzieży, która podbiła ich serca swoją otwartością, zaangażowaniem i poziomem języka angielskiego. Uczniowie oprowadzili gości po szkole i przygotowali w czytelni mały poczęstunek, zaprezentowali  współczesną, zabawną wersję „Snieżki”  w języku angielskim oraz  dali mini-koncert.

W programie pobytu, oprócz spotkania w szkole i roboczej narady, znalazło się także zwiedzanie miasta (Dzielnica Czterech Świątyń, Rynek, Ogród Japoński, Hala Stulecia, Panorama) oraz wycieczka do Książa. Pełen tajemnic zamek, przejażdżka wozem biesiadnym, pajda chleba ze swojskim smalcem i długo wyczekiwane słońce sprawiły, że wszyscy uczestnicy wracali do Wrocławia w radosnych nastrojach.

 

Materiały na realizację wszystkich zadań oraz wyjazdy finansowane były przez Fundację Programu Edukacji Socrates – Comenius oraz „Uczenie się przez całe życie”.