Informacje na temat przyjęć do internatu w roku szkolnym 2023/24

W załącznikach znajduje się regulamin przyjęć do internatu oraz druki podań przyznania miejsca w internacie na rok szkolny 2023/24.