WIZYTA W Zakładzie Karnym Nr 1

1.12.2023r. uczniowie klas 3E i 4F LO nr II, w ramach realizcji podstawy programowej z wiedzy o społeczeństwie, odwiedzili Zakład Karny Nr 1 przy ul. Kleczkowskiej. W czasie spotkania z funkcjonariuszami Służby Więziennej zwiedzili budynki więzienia. Dowiedzieli się jak funkcjonuje system prawa penitencjarnego oraz w ramach doradztwa zawodowego uzyskali informacje na temat możliwości pracy w Służbie Więziennej. →

Więzienie to powstało w 1895 r. Więzieni byli tu m. in. polscy profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego po aresztowaniu w 1939r. oraz przeciwnicy polityczni po II wojnie światowej. Wielu z nich straciło życie w wyniku wydanych wyroków. Więzienie obecnie jest jednostką typu zamkniętego i półotwartego dla skazanych mężczyzn odbywających karę po raz pierwszy oraz typu zamkniętego dla młodocianych. Znajduje się tu też areszt dla mężczyzn i kobiet.