31 BIEG SOLIDARNOŚCI – szkolny wolontariat

Bieg zorganizowano 9.09.2023 r. w 43 rocznicę powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego (NSZZ) „Solidarność”. Organizatorem był Region Dolny Śląsk NSZZ "Solidarność". 29 uczniów z klas: 1C, 2C, 2D, 2E, 2J, 3B, 3F, 3G, w ramach szkolnego wolontariatu uczestniczyło w tym wydarzeniu, zajmując się ochroną i pomocą w czasie jego trwania. Sedeczne podziękowania dla wszystkich wolontariuszy i opiekunów p. D. Marzyńskiej i p. A, Wolanina!→

Bieg ochraniali służbowo strażnicy miejscy, policjanci i ratownicy pogotowia ratunkowego Każdy bieg startował po wystrzale oddawanym przez kogoś znanego, np. przez Dolnośląskiego Kuratora Óswiaty - p. R. Kowalczyka.